/ 1 نظر / 41 بازدید
allinews

با سلام و ادب و احترام به درستی که وجود همچون فردی برای انقلاب ما برای برخی ها کراهت دارد ولی نمی دانند که بر اساس آیه قرآن کریم چه بسا چیزی را دوست بداریم ولی به ضرر ماباشد و یا چه بسا آنی را که ناخوشایند بدانیم ولی به نفع ماست